*arkkitehtuuri *kattorakentaja *saneeraus *uudisrakennus *aurinko ja muut lämmitysmuodot *omatoiminen rakentaja *uima-allas *referenssejä *yhteystiedot *
aurinko ja muut lämmitysmuodot » mitoitusperusteet


mitoitusperusteet
öljylämmitys ja aurinko
hakelämmitys ja aurinko
putkilinjan asennusohje
osa LVI-järjestelmää
osa LVI-järjestelmää
aurinkolämpötuotteet
*** Mitoittaminen ei ole vaikeaa salatiedettä***
Aurinkolämpöjärjestelmän oikea mitoitus on avainasemassa, jotta käyttäjä saa siitä tavoittelemansa hyödyn. Yksiselitteistä 'oikeaa mitoitusta' ei ole olemassa. Mitoitus tehdään aina käyttäjän tarpeen mukaan. Mitoitus koskee keräinpinta-alan sovittamista rakennuksen varaajan kokoon, käytettävään lämmönvaihdintyyppiin ja rakennuksen muuhun lämitysjärjestelmään. Mitoitus koskee myös säätimien toimintalogiikan suunnittelemista.

Aurinkolämpöjärjestelmän mitoituksessa voit ottaa yhteyttä Aurinkotoriin. Mitoituksen voi tehdä myös aurinkotekniikan tunteva LVI-suunnittelija vaikka yhdessä Aurinkotorin kanssa. Myös sinun toiveesi mitoituksessa on ratkaiseva; sinä määrität odotukset aurinkolämmölle! Mitoitukseen vaikuttavat aina monet tekijät ja mitoitusperusteella tarkoitamme tässä sitä mikä niistä kulloinkin on määräävin tekijä. Kaikkien osien tulee olla kuitenkin sopusoinnussa keskenään.

1) Aurinkolämpöjärjestelmä mitoitetaan ensisijaisesti varaajan tilavuuden mukaan.
* Aurinkokeräinpiirin mitoittaminen varaajan kokoon on tavallisin mitoitusperuste. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että varaajan tilavuuden on oltava vähintään 500 litraa ja varaajan mallin tulisi olla mieluiten pystymallinen, jotta varaajassa tapahtuisi nk. kerrostumista. Aktiivista aurinkokeräinpintaa tulee olla noin 1 m² / 100 litraa varaajatilavuutta. Mitoitus varaajakoon mukaan tulee useimmiten kyseeseen saneerauskohteissa, joissa on varaaja jo entuudestaan.

2) Aurinkojärjestelmän tuotto mitoitetaan kesäajan mukaan niin, että käyttäjien energiantarve saadaan tyydytettyä kokonaan aurinkoenergialla mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Kesäaikainen aurinko-omavaraisuus saadaan siis mahdollisimman suureksi.
* Mahdollisimman suurta aurinko-omavaraisuutta tavoitellaan yleensä puu ja hakelämmitysten yhteydessä. Näissä järjestelmissä oleellisena pontimena on vapautuminen klapin poltosta aiheutuvasta työstä. Hakekattilat taas saattavat palaa kesäaikana nokeavasti jos joudutaan nk. kitupolttoon. Myös muissa järjestelmissä voidaan tavoitteeksi ottaa suuri aurinko-omavaraisuus. Tunne ja ajatus, että 'kaikki energia jota käytän tulee nyt auringosta' - on tavoittelemisen arvoinen.

3) Aurinkolämmön vuosituotto on mahdollisimman suuri.
* Optimoitaessa aurinkolämmön vuosituottoa saadaan usein halvin kWh-hinta. Ideana on silloin, että aurinkolämpö toimii vain esilämmityksessä ja aurinko-omavaraisuutta ei saavuteta edes kesällä. Tällainen mitoitus on tyypillinen rakennuksissa, joissa on varaava sähkölämmitys. Rakennuksen vesivaraajan alaosaan tuotetaan aurinkolämpöä mahdollisimman alhaisella lämpötilatasolla ja varaajan yläosan sähkövastuksilla tulistetaan riittävä lämpötilataso.

4) Rakennuksen visuaalinen ilme on mahdollisimman edustava.
* Aurinkokeräimen pinta-ala ja muoto suunnitellaan sopivan kokoiseksi osaksi rakennuksen katetta tai julkisivua. Rakennuksen ulkonäkö säilyy hyvänä ja integroiduista kerämistä voidaan tehdä arkkitehtooninen yksityiskohta tai se voidaan häivyttää mahdollisimman huomaamattomaksi. Tämä mitoitusperuste toimii myös suurissa teollisuuskohteissa, joissa kattopinta-ala on suuri. Aurinkokeräimeen voidaan yhdistää mm. valoaukkoja keräimen ilmeen säilyessä yhtenäisenä.


Aurinkotorin taustalla on 30 vuoden tietotaito aurinkokeräinteknologiasta ja yli 50 vuoden LVI-kokemus. - sivustoa päivitetty 25.01.2017
Kummeli Group Oy