*arkkitehtuuri *kattorakentaja *saneeraus *uudisrakennus *aurinko ja muut lämmitysmuodot *omatoiminen rakentaja *uima-allas *referenssejä *yhteystiedot *
aurinko ja muut lämmitysmuodot » osa LVI-järjestelmää


mitoitusperusteet
öljylämmitys ja aurinko
hakelämmitys ja aurinko
putkilinjan asennusohje
osa LVI-järjestelmää
osa LVI-järjestelmää
aurinkolämpötuotteet
*** Aurinkolämpöjärjestelmä on aina osa myös rakennuksen LVI-järjestelmää***
Aurinkolämpöjärjestelmän rakenne
Aurinkolämpöjärjestelmän tuotto riippuu monesta tekijästä. Ensimmäinen vaikuttava tekijä on tietenkin säteilyenergian määrä, joka vaihtelee vuosittain jonkin verran. Mittaukset ovat osoittaneet, että Suomessa vaakasuoralle pinnalle tuleva säteilyenergian määrä on keskimäärin 1000 kWh/m² vuodessa. Etelään suunnattu katon lape saa säteilyä hieman enemmän 1100 - 1300 kWh/m² vuodessa katon kaltevuudesta riippuen. Tämä asettaa siis ylärajan aurinkolämpöjärjestelmän energian tuotolle.

Järjestelmän vuotuinen tuotto riippuu siitä, kuinka korkeassa lämpötilassa energia otetaan talteen. Mitä matalammassa lämpötilassa energia otetaan talteen sen paremmalla hyötysuhteella järjestelmä toimii. Vastaavasti mitä korkeammassa lämpötilassa halutaan tuottaa energiaa sen matalampi on järjestelmän hyötysuhde.

Itseasiasassa ratkaisevaa on keräimen keskilämpötilan ja keräimiä ympäröivän ilman lämpötilan välinen erotus (DT).
Keräinten osalta voi esimerkkinä mainita:
DT = 20°C => hyötysuhde = 70-75%
DT = 60°C => hyötysuhde = 50-55 %

Korkeammat toimintalämpötilat kasvattavat luonnollisesti myös siirtoputkistoissa tapahtuvia lämpöhäviöitä.

Käytössä olevien järjestelmien ja simulaatiolaskelmien perusteella voidaan nyrkkisääntönä sanoa, että pientalon lämpimän käyttöveden aurinkolämmöllä tuottaminen tarkoittaa: 250-350 kWh/m² vuodessa. Eli tyypillinen pientaloon sopiva järjestelmä tuottaa noin 2500 - 3500 kWh energiaa vuodessa.

Jos aurinkolämmöllä halutaan päästä mahdollisimman suureen tuottoon, sopivin kohde on sellainen, jossa on suuri (yli 500 litraa/vrk) käyttöveden tarve. Aurinkolämmöllä nostetaan veden lämpötilaa vain vähän esim. +5°C => +15°C. Tällöin järjestelmästä voidaan 'saada irti' jopa 600 kWh/m². Jos kohteessa veden käyttölämpötilan pitää olla korkeampi voidaan lämpötilataso nostaa riittäväksi perinteisin menetelmin (sähkö/öljy/kaukolämpö/puu/jne.)

Järjestelmän ominaistuottoon vaikuttaa luonnollisesti keräinten mitoitus suhteessa kuormaan. Mitä suurempaan aurinko-omavaraisuus asteeseen pyritään sitä pienemmäksi putoaa järjestelmän tuotto/m². Kesäkuukausina saatavilla oleva energia jää hyödyntämättä, joten tuottotehokkuus laskee.

Parhaimmillaan aurinkolämpöjärjestelmä on puulämmitysjärjestelmän parina - kesällä ei tarvitse pannuhuoneessa käydä. Puulämmityksen yhteydessä aurinkolämpöjärjestelmä mitoitetaan tavallisesti siten, että aurinko lämmittää kaiken kesällä tarvittavan käyttöveden.

Aurinkolämpöjärjestelmä koostuu:
1) keräimet
2) siirtoputkisto
3) pumppuyksikkö
4) lämmönvaihdin
5) varaaja
6) säädin

Auringon säteily lämmittää keräinten lasilla katettua mustaa pintaa. Lämpö siirretään putkistoa pitkin lämmönvaihtimelle ja lämmönvaihdin luovuttaa lämmön varaajaan. Pumppuyksikkö aikaansaa tarvittavan lämmönsiirtonesteen virtauksen. Säädin pitää huolen siitä, että pumppu käy vain silloin, kun keräimet ovat lämpimämpiä kuin varaaja.

Aurinkotorin taustalla on 30 vuoden tietotaito aurinkokeräinteknologiasta ja yli 50 vuoden LVI-kokemus. - sivustoa päivitetty 25.01.2017
Kummeli Group Oy